Prvo tretiranje repice sa AGROSOL-om na oglednoj parceli

Na parceli blizu Gornjeg Brega, kod Buranj Kristijana postavljen je zajednički ogled uljane repice KWS-a, i CO2 đubriva (Agrosol).
Prvi tretman sa Agrosolom obavljen 15.10.2017, u fazi 4 lista, drugi tretman planiran u rano proleće.
Doza primene: 2.5 l/ha, količina vode 250 l/ha.