Kontakt

Industrijski put 9

Ada-Mol

+381-24-851-048

e-mail: m.suranji@agcodoo.rs

 

Kontakt

Doža Đerđa 5

Gornji Breg

Tel.: 024 4 843 354

e-mail: m.suranji@agcodoo.rs

Tot Čaba

dipl. ekonomista

Kontakt telefon: 063 573 197

e-mail: caba.toth@agco.rs

Subotički Aleksandra

Stručni saradnik za promet i primenu repromaterijala

Kontakt telefon: 063 573 181

e-mail:

agco.office.aleksandra@gmail.com

Kasaš Aron

Magacioner

Kontakt telefon:

063 573 190

e-mail: aron.agco@gmail.com

Molnar Gabor Oto

Magacioner

Kontakt telefon:

063 573 185

e-mail: agco.office.aleksandra@gmail.com

Šuranji Melinda

referent obračuna

Kontakt telefon: 063-560-963

e-mail: m.suranji@agcodoo.rs

Lalić Žolt

dipl. ing. poljoprivrede

Kontakt telefon: 063-573-189

e-mail: zolt.lalic@agcodoo.rs

Zaboš Lehel

dipl. ing. zašt. bilja

Kontakt telefon:

063 573 188

e-mail: lehel.zabos@agcodoo.rs

Šuranji Ferenc

magacioner

Kontakt telefon:

063 573 182