AGROSOL preparat je stimulator rasta iz 100 % prirodnih minerala, bez ikakvih hemijskih dodataka. To je mešavina fino mlevenih minerala koji sadrže visoku koncentraciju CO2, i može se mešati sa svim pesticidima i đubrivima. Preparat patentiran je u Austriji na bazi posebnog oblika kalcijum karbonata koji sadrži više ugljen dioksida nego njegovi drugi oblici, i razvijen je u cilju da omogući zdravi rast biljaka.

Za rast biljaka potrebna su dva faktora, dovoljno hrane i voda. Još uvek je prilično nepoznat CO2 đubrivo u poljoprivrednoj proizvodnji. Biljkama je za optimalan rast potrebna dovoljna količina CO2. Optimalna količina za fotosintezu CO2 je između 0,1 i 1,0 po volumenu, a u mraku količina CO2 je samo 0.03%. Znači, biljke rade puno ispod svog potencijala, i doslovno se bore za mrak. Tu AGROSOL dolazi do značaja; direktnim unosom CO2 u unutrašnjost lista pruža idealne uslove za viši stepen fotosinteze, biljka ima više vremena da raste i napreduje. Zdrava biljka ima jači imunitet, i u mogućnosti da uzme veću količinu hranjiva iz zemljišta, a to znači da ima manju potrebu za vodom.

AKO RADI AGROSOL? AGROSOL se meša sa vodom (200 lit/ha), prskanjem se u obliku magle nanese na gornju i donju površinu listova, i preko stome ulazi u biljku. Dozu primene za razne biljne vrste možete proičitati u tabeli ispod. Minerali ispuštaju CO2 unutar biljke. Važno je da CO2 ulazi unutar lista, proizvodnja CO2 ne predstavlja štetu za okolinu i klimatske promene. Čak se količina CO2 u mraku i smanjuje, jer biljka pretvara CO2 u glukozu i belančevine, i stvara veće količine kiseonika, čime ojačava efektu „ zelenih pluća“.

Upotreba AGROSOLA donosi:

• bolji i kvaliteniji rod
• zdravije i vitalnije biljke
• povećani otpor od stresa u presušnim i prevlažnim godinama
• efikasniju upotrebu hranjiva
• bolji razvoj korena
• povećanu fotosintezu
• poboljšanu pH vrednost biljke što izaziva smanjenu upotrebu hranjivih materija • nije štetan za okolinu- potpuno je prirodan